แบบฟอร์มให้ความยินยอม

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่ม (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า, คู่ธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) เพื่อให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์, บริการ, ข่าวสารโปรโมชัน และการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ท่าน เพียงแค่ท่านลงทะเบียนกับเราง่ายๆ โดยกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์มด้านล่าง ท่านจะได้รับการอัพเดทข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ ของเรา อย่างรวดเร็ว ส่งตรงทางผ่านช่องทาง อีเมล หรือทาง SMS
     เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนความร่วมมือและการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ เสมอมา